НКС на ВККЧЗС "Евростарт" е вече пълноправен член на EMN (Европейската мрежа за микрофинансиране)

Европейска мрежа за микрофинансиране