Национален кооперативен съюз на ВККЧЗС "Евростарт"

Адрес: 1700 СОФИЯ, кв. Витоша, ул. "Леа Иванова" 2

Председател: Рангел Ботев

Телефон: 032/960 339

E-mail: rbotev(at)minvest.bg