Управителен съвет:

Председател: Рангел Ботев

Членове: Йорданка Илиева, Петя Матеева, Сафидин Чикуртев, Марияна Антонова

Контролен съвет:

Председател: Добринка Стефанова

Членове: Стоян Грибачев, Младен Михайлов